(bv: 991116005, 059899055, 979001218, 069599051, 990030035, 069499053, 990316042, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991516047) met declaratienummer (15E379)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte)


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1457 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 150,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,2294%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2550%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,176%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,2485%
74065HbAlc3,5676%
70419Kreatinine1,7463%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1961%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1957%
70425Cholesterol, totaal1,0953%
70460Triglyceriden1,0850%
74251Cholesterol, HDL1,3849%
71739Micro-albumine in urine1,2248%
70116Ureum1,0737%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,4932%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,5331%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,128%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,5428%
70715Trombocyten tellen1,127%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,124%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,124%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,4923%
70443Kalium1,1521%
70442Natrium1,1521%
70718Differentiele telling (machinaal)1,0820%
74064Geglyceerde hemoglobine3,818%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,217%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,2517%
70476Immunoglobuline, elk1,2915%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,4114%
74896Alkalische fosfatase1,0814%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1112%
70703Bezinkingssnelheid1,0810%
74801Eiwit1,2610%
74802Albumine1,189%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,138%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,18%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,077%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,227%
70421Fosfaat1,077%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,47%
70303Sediment1,135%
72543C-peptide1,25%
70119Chloride1,085%
70716Reticulocyten tellen1,14%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,254%
72501Cortisol1,113%
72649Ferritine1,053%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,263%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,13%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor1,073%
70717Differentiele telling (hand)1,223%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,062%
72541Insuline1,462%
70108Diaceetzuur1,162%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)2,442%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,063%
70643Immunodiffusie reactie1,392%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,094%
79996Registratietarief diabetesdienst.3,973%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.2,725%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,13%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,093%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog2,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,043%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,6638%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).6,110%
;