(bv: 149999065, 990116020, 979001235, 099699033, 069599017, 990616043, 029999040, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991516033) met declaratienummer (14E359)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een (vermoeden op een) aangeboren afwijking


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een (vermoeden op een) aangeboren afwijkingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 14 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 1 206,86 Honorarium Specialisten: EUR 425,45 (declaratiecode: 14E359)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9747%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0843%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.135%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.271%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,1425%
190206Verpleegdag klasse 3C.34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.14%
39677Life support S.E.H.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
82970Echografie van de schildklier en/of hals.121%
120011Schildklier dischargetest.1,6711%
120013Schildklierscintigrafie.211%
120012Schildklier uptake-meting.17%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.17%
81290MRI hersenen14%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,7686%
72570Thyroxine (vrij T4)2,6867%
72573Thyrotrofine (TSH)2,7264%
72629Thyreoglobuline1,635%
72574Thyroxinebindend globuline (TBG)135%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,435%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,4432%
70442Natrium4,2629%
70443Kalium3,8929%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,2528%
70419Kreatinine1,2528%
70715Trombocyten tellen1,1328%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,1425%
72576Trijoodthyronine (T3)121%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,1721%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)1,218%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,218%
70718Differentiele telling (machinaal)1,418%
70116Ureum1,2514%
72501Cortisol2,2514%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,6711%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,3311%
72511Testosteron1,6711%
72575Thyroxine (T4)111%
70716Reticulocyten tellen17%
72509Hydroxyprogesteron, 1757%
72550ACTH, corticotrofine17%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,57%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,57%
70119Chloride2,57%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,57%
72514Androsteendion37%
70303Sediment17%
72647Renine3,57%
72516Dehydro-epi-androsteronsulfaat (DHEA-S)17%
74896Alkalische fosfatase17%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor1,57%
72502Cortisol, vrij14%
70468Melkzuur14%
72520Somatomedine14%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed34%
72555Thyrotrofine (TSH) stimulating immuunglobuline14%
70717Differentiele telling (hand)14%
74802Albumine14%
70487Fibrinogeen14%
72572Trijoodthyronine (reverse T3).14%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd14%
70703Bezinkingssnelheid14%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine14%
72551Luteiniserend hormoon (LH)14%
78192Erytrocytenvolume24%
70707Protrombinetijd14%
72565Prolactine (PRL)24%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)24%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)14%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)14%
70460Triglyceriden14%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.27%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd44%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch14%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,3736%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.121%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname178%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9322%
39692Preassessment opname.14%
;