(bv: 069899210, 020109078, 028999007, 029099023, 090501009, 990027154, 199299032, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991016017) met declaratienummer (14E236)

Meer dan 5 verpleegligdagen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen


Prijs van: Meer dan 5 verpleegligdagen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 13 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 17 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 4 392,41 Honorarium Specialisten: EUR 552,83 (declaratiecode: 14E236)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.13100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74896Alkalische fosfatase1100%
70442Natrium2100%
70715Trombocyten tellen2100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2100%
70443Kalium2100%
70718Differentiele telling (machinaal)2100%
70116Ureum1100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6100%
70489ASAT, SGOT, transaminase1100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1100%
70689C-reactive proteinen (CRP)2100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1100%
70419Kreatinine1100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch24100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief4100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1100%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
;