(bv: 131999014, 990026017, 020107014, 979002037, 029299053, 029399011, 990216054, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990916063) met declaratienummer (14E204)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of BeroerteKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 11 379,30 Honorarium Specialisten: EUR 1 036,20 (declaratiecode: 14E204)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,21100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,21100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.6,62100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38880Spierbiopsie, eventueel spierfascie biopsie via incisie van de huid.2,21100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38913Proefexcisie (stans of mes), al of niet met coagulatie met de hyfrecator exclusief het pathologisch onderzoek.2,21100%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.2,21100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)2,21100%
72112Oxaalzuur22,06100%
70442Natrium6,62100%
70483Ammoniak26,47100%
70116Ureum6,62100%
74801Eiwit6,62100%
70443Kalium6,62100%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie2,21100%
70119Chloride6,62100%
74895Kreatine-fosfokinase6,62100%
70456Pyrodruivenzuur28,67100%
72109Hydroxyproline22,06100%
70130Urinezuur6,62100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym6,62100%
70468Melkzuur30,88100%
72110Myoglobine, kwalitatief.2,21100%
70419Kreatinine8,82100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,21100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.4,41100%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.2,21100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72905Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent.8,82100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,21100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39692Preassessment opname.2,21100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.6,62100%
;