(bv: 070401002, 109799023, 990004047, 029199229, 131999192, 079899004, 990916036, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990916058) met declaratienummer (14E199)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoening


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoeningKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 136 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 328,40 Honorarium Specialisten: EUR 330,68 (declaratiecode: 14E199)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1480%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,125%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2720%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,018%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5725%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,2620%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,24%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,273%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39494Echografie van het hart.1,4836%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,757%
81290MRI hersenen1,016%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,985%
87070Echografie van de buikorganen.1,155%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,126%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,5118%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,2517%
70715Trombocyten tellen1,1216%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1514%
70419Kreatinine1,213%
70442Natrium1,5312%
70443Kalium1,512%
74895Kreatine-fosfokinase1,1612%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1311%
70116Ureum1,1911%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1311%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,2910%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,219%
74896Alkalische fosfatase1,149%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,159%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,449%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,588%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,138%
70703Bezinkingssnelheid17%
72570Thyroxine (vrij T4)1,087%
72573Thyrotrofine (TSH)1,097%
70421Fosfaat1,296%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,396%
74802Albumine1,035%
70468Melkzuur1,114%
70469Magnesium1,143%
74801Eiwit1,153%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,53%
74065HbAlc1,133%
72501Cortisol1,143%
72649Ferritine13%
70303Sediment1,782%
70476Immunoglobuline, elk1,52%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,672%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,055%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,253%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,276%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,572%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9239%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).6,572%
;