(bv: 029199260, 199699002, 029199220, 990416008, 990316057, 029199186, 972802118, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990916004) met declaratienummer (14E152)

Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn


Prijs van: Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of HoofdpijnKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 32 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 1 538,55 Honorarium Specialisten: EUR 484,14 (declaratiecode: 14E152)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.5,276%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,8940%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5323%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.4,9957%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,334%
39305Lumbaalpunctie.1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,027%
39680Perifeer infuus inbrengen.7,774%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.2,243%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81290MRI hersenen1,5425%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,216%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,226%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).2,295%
87070Echografie van de buikorganen.1,983%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,213%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,52%
39494Echografie van het hart.12%
83290MRI thoracale wervelkolom.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,0744%
70715Trombocyten tellen2,8528%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,1728%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,8528%
70718Differentiele telling (machinaal)2,2426%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,7420%
70703Bezinkingssnelheid2,0117%
70419Kreatinine3,4216%
70442Natrium3,1914%
70443Kalium3,1914%
70476Immunoglobuline, elk2,5214%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,5514%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,7713%
70116Ureum2,413%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,9512%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1712%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,611%
70717Differentiele telling (hand)1,510%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3910%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch9,299%
74896Alkalische fosfatase3,919%
72570Thyroxine (vrij T4)1,39%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,86%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,826%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,435%
74801Eiwit15%
70481Cellen tellen in liquor1,255%
70437IJzer1,275%
70421Fosfaat1,264%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)14%
72501Cortisol1,014%
72565Prolactine (PRL)1,354%
74802Albumine2,044%
72582Foliumzuur1,024%
72649Ferritine1,364%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,024%
70707Protrombinetijd1,373%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,833%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,413%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,413%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)3,52%
70445IJzerbindingscapaciteit1,52%
70449Transferrine1,52%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)12%
70303Sediment12%
72550ACTH, corticotrofine1,022%
72551Luteiniserend hormoon (LH)1,522%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,522%
72531Oestron, oestradiol, elk1,522%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,552%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,1111%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,069%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,469%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,248%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk2,236%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,635%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,755%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,384%
70642Precipitatie reactie1,364%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,044%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)1,213%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,223%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot32%
70913Wormeieren (concentratie)22%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,52%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief12%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,52%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)12%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling1,52%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,022%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,032%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,552%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.8,218%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,226%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog35%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,755%
193003Kinderfysiotherapie3,585%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog1,874%
194160Psychodiagnostisch - neuropsychologisch onderzoek - tests - medisch psycholoog1,354%
193001Fysiotherapeutische behandeling.62%
194158Psychodiagnostisch - persoonlijkheid - tests - medisch psycholoog1,52%
194159Psychodiagnostisch - intelligentie - tests - medisch psycholoog12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd13%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald23%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,67%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,457%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,6245%
;