(bv: 029199219, 079699004, 099999032, 140301039, 979002182, 069599002, 990061048, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990816028) met declaratienummer (14E146)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening aan het bloed


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening aan het bloedKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 277 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 467,04 Honorarium Specialisten: EUR 345,58 (declaratiecode: 14E146)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,885%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2529%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2622%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39839Spirografische longfunctiebepaling.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,712%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,1415%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,97%
39494Echografie van het hart.1,423%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,1877%
70715Trombocyten tellen3,5875%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,1674%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,2365%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6355%
70716Reticulocyten tellen2,1636%
70717Differentiele telling (hand)2,635%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,5734%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,5332%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4631%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5130%
70419Kreatinine1,7427%
70116Ureum1,5525%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk221%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3720%
74896Alkalische fosfatase1,3719%
70443Kalium1,4718%
70703Bezinkingssnelheid1,618%
70442Natrium1,4718%
72649Ferritine1,4514%
74802Albumine1,4814%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,4314%
70707Protrombinetijd1,3913%
70130Urinezuur1,4613%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,6212%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,9212%
74801Eiwit1,511%
70421Fosfaat1,6811%
70437IJzer1,3211%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,4511%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3210%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2810%
70469Magnesium1,719%
70119Chloride1,469%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,149%
70714Eosinofielen tellen2,639%
72582Foliumzuur1,318%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,388%
70449Transferrine1,288%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,467%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)2,287%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,586%
70425Cholesterol, totaal1,425%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,745%
70476Immunoglobuline, elk2,265%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,575%
70704Bloedingstijd4,635%
70303Sediment1,575%
70128Kreatine1,464%
70487Fibrinogeen1,144%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,594%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1,954%
70445IJzerbindingscapaciteit1,534%
70736Bloedstollingsfactor X2,454%
77291Haptoglobine1,24%
72520Somatomedine1,174%
72551Luteiniserend hormoon (LH)1,174%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,174%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,184%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)1,823%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,563%
72501Cortisol1,13%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,43%
72646Parathormoon (PTH)1,423%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,213%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,433%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,252%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie3,652%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,022%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,532%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)3,522%
72511Testosteron1,142%
70431Vitamine A1,292%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor1,442%
70734Bloedstollingsfactor VIII1,32%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,110%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,579%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,713%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,643%
70913Wormeieren (concentratie)1,042%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,192%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,162%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling3,612%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,288%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2216%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,5413%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,5356%
;