(bv: 020108050, 028899016, 099999036, 099499027, 069599035, 990030021, 020117019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990816024) met declaratienummer (14E143)

Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van de bloedstolling


Prijs van: Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van de bloedstollingKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 10 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 1 600,60 Honorarium Specialisten: EUR 487,21 (declaratiecode: 14E143)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.8,3388%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.3,848%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,8624%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.5,6258%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.6,0618%
39680Perifeer infuus inbrengen.3,7912%
39956Infuusbeleid bij pasgeborenen, gedurende maximaal de eerste 10 dagen post partum.2,284%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.6,52%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89070Echografie onderste extremiteit.1,768%
87070Echografie van de buikorganen.1,496%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,45%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,495%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,333%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,353%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,4926%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,5517%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,3213%
70734Bloedstollingsfactor VIII3,7912%
70715Trombocyten tellen2,512%
70707Protrombinetijd1,339%
70718Differentiele telling (machinaal)1,558%
70735Bloedstollingsfactor IX2,978%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,228%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,176%
72649Ferritine1,856%
70717Differentiele telling (hand)2,836%
70116Ureum1,285%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,495%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,495%
70704Bloedingstijd3,855%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,35%
70731Bloedstollingsfactor II1,645%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)2,014%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,354%
70703Bezinkingssnelheid1,634%
70419Kreatinine1,634%
70716Reticulocyten tellen3,274%
77451Antitrombine III activiteit1,464%
70487Fibrinogeen1,464%
70442Natrium1,033%
70443Kalium1,033%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,993%
74896Alkalische fosfatase1,243%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,243%
70736Bloedstollingsfactor X4,143%
70733Bloedstollingsfactor VII1,653%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,082%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,322%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch12%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.12%
77343Bloedstollingsfactor VIII related antigeen12%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor1,522%
70437IJzer3,152%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,572%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,572%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71105HBs antigeen1,52%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.540%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.4,212%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.2,643%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.6,3157%
190021Klinische opname1,892%
;