(bv: 990216036, 019999012, 059899031, 991900007, 020107047, 140301006, 029199270, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990616046) met declaratienummer (14E094)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 9 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1808 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 5 219,17 Honorarium Specialisten: EUR 575,40 (declaratiecode: 14E094)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2745%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3543%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1138%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.8,7788%
190205Verpleegdag klasse 3B.9,3611%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,182%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39939Aerosolbehandeling.3,014%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,6250%
87070Echografie van de buikorganen.1,094%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,393%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,779%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,3558%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,9458%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,0657%
70715Trombocyten tellen1,8856%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6937%
70717Differentiele telling (hand)1,634%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,333%
70442Natrium2,0730%
70443Kalium2,0829%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,2422%
70419Kreatinine1,6322%
70116Ureum1,5820%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,8219%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9913%
70716Reticulocyten tellen1,599%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,57%
70303Sediment1,446%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,496%
70119Chloride1,476%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,866%
70703Bezinkingssnelheid1,375%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,475%
70714Eosinofielen tellen1,735%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,395%
74896Alkalische fosfatase1,374%
74801Eiwit1,244%
74802Albumine1,734%
70421Fosfaat2,34%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,893%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,443%
70468Melkzuur2,173%
70476Immunoglobuline, elk2,143%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,242%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,422%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,2146%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,322%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,2818%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,8910%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,4810%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,669%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,498%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,728%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,357%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,277%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,166%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera4,245%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,95%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,685%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,514%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,684%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,44%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd4,574%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,973%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling6,023%
71013Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media1,362%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,452%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,464%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2245%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,2628%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1878%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,317%
;