(bv: 170901071, 020117016, 149399019, 149599006, 189599008, 131999111, 019999015, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990616037) met declaratienummer (14E086)

Consult op de polikliniek bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen


Prijs van: Consult op de polikliniek bij Ontsteking van de bovenste luchtwegenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 18126 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 183,07 Honorarium Specialisten: EUR 158,16 (declaratiecode: 14E086)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0246%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0439%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,1527%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,025%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,4523%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,2718%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,0618%
70715Trombocyten tellen1,0517%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,0413%
70718Differentiele telling (machinaal)1,0611%
70717Differentiele telling (hand)1,127%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,76%
70476Immunoglobuline, elk2,26%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,175%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,234%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,924%
70703Bezinkingssnelheid1,034%
70419Kreatinine1,053%
70442Natrium1,053%
70443Kalium1,053%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)3,863%
70116Ureum1,043%
70303Sediment1,053%
70714Eosinofielen tellen1,042%
72649Ferritine1,032%
70437IJzer1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0643%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,0513%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3314%
;