(bv: 020109081, 990316042, 029099025, 990004021, 039999024, 039899005, 110401019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990616027) met declaratienummer (14E077)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij AstmaKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6169 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 466,71 Honorarium Specialisten: EUR 319,73 (declaratiecode: 14E077)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4285%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2447%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2717%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,027%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,6240%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,0629%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,4118%
39933Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s).1,089%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,315%
39846Beoordeling longfunctieonderzoek voor derden.1,283%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,313%
39837Residubepaling longen.1,393%
39938Spirometrie, voor en na inspanning.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,149%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,6824%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,2215%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,314%
70476Immunoglobuline, elk1,7914%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,1414%
70715Trombocyten tellen1,1413%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)6,8513%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1310%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,136%
70703Bezinkingssnelheid1,114%
70419Kreatinine1,174%
72573Thyrotrofine (TSH)1,183%
70714Eosinofielen tellen1,113%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,113%
72570Thyroxine (vrij T4)1,183%
70717Differentiele telling (hand)1,233%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,113%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,373%
70116Ureum1,093%
72649Ferritine1,123%
70442Natrium1,133%
70443Kalium1,133%
70437IJzer1,12%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,872%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,582%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,833%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,387%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,285%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7837%
;