(bv: 990004024, 192001024, 219799011, 990316074, 990416021, 029299041, 020117048, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990616026) met declaratienummer (14E076)

Consult op de polikliniek bij Astma


Prijs van: Consult op de polikliniek bij AstmaKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 30003 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 201,24 Honorarium Specialisten: EUR 190,32 (declaratiecode: 14E076)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2667%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0639%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0416%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,069%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,154%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,034%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,314%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,1710%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,178%
70476Immunoglobuline, elk1,558%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,048%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)6,288%
70715Trombocyten tellen1,048%
70718Differentiele telling (machinaal)1,066%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,043%
70714Eosinofielen tellen1,042%
70717Differentiele telling (hand)1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,087%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,063%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3920%
;