(bv: 990316019, 140401009, 990030004, 099699097, 990216069, 990416026, 990004072, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990616023) met declaratienummer (14E074)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3851 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 1 778,79 Honorarium Specialisten: EUR 331,66 (declaratiecode: 14E074)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0743%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1639%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3527%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,3192%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,416%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39939Aerosolbehandeling.1,33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0813%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,1655%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,4340%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,2440%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2439%
70715Trombocyten tellen1,238%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1923%
70717Differentiele telling (hand)1,2622%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,8217%
70442Natrium1,1814%
70443Kalium1,1813%
70419Kreatinine1,1312%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,3911%
70116Ureum1,110%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,488%
70303Sediment1,167%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,165%
70716Reticulocyten tellen1,224%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,153%
70703Bezinkingssnelheid1,13%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,163%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,393%
70714Eosinofielen tellen1,323%
74801Eiwit1,142%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,8918%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,8910%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,098%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,188%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,175%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,415%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,65%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,264%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,344%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,813%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,253%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,72%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,242%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch9,472%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera3,982%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,782%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1648%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,1225%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0478%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,417%
;