(bv: 079799022, 990026004, 991516005, 011301003, 029999049, 089999073, 029399056, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416057) met declaratienummer (14E019)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Coeliakie of ontsteking aan de darmenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1260 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 740,78 Honorarium Specialisten: EUR 372,92 (declaratiecode: 14E019)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,8574%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2733%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2121%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,9139%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,2719%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.1,038%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,775%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,254%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,3316%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,638%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,084%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.1,114%
87090MRI abdomen.1,183%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,1160%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,4958%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,9955%
70715Trombocyten tellen3,0154%
70718Differentiele telling (machinaal)2,8743%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,8542%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,841%
70703Bezinkingssnelheid3,0740%
74802Albumine2,7835%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,0435%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,4732%
74896Alkalische fosfatase2,2731%
70419Kreatinine2,2730%
70437IJzer1,9728%
72649Ferritine1,8628%
70116Ureum2,1124%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,0321%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,9218%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,9418%
70307Amylase2,7117%
70442Natrium1,8916%
70443Kalium1,916%
70449Transferrine1,7116%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,6114%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,4514%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,9714%
70476Immunoglobuline, elk1,9713%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3313%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3413%
74801Eiwit1,8412%
70421Fosfaat1,3612%
72570Thyroxine (vrij T4)1,3512%
72582Foliumzuur1,2712%
70717Differentiele telling (hand)2,6311%
70445IJzerbindingscapaciteit2,199%
70716Reticulocyten tellen1,929%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,279%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces2,519%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,248%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,457%
70714Eosinofielen tellen2,437%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,116%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)2,645%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)4,655%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)2,254%
70119Chloride1,374%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,524%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,284%
77581Proteine S totaal antigeen2,083%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,663%
70469Magnesium1,193%
70303Sediment1,222%
74151Lipase1,62%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,642%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,7212%
70913Wormeieren (concentratie)1,558%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,646%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,616%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,155%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,635%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,895%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,854%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,123%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,312%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2519%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,128%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191507Infliximab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,544%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,533%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,8864%
39691Preassessment dagopname.1,025%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).6,473%
;