(bv: 170901045, 131999217, 069499008, 990022048, 131999177, 140401007, 039999012, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416047) met declaratienummer (14E011)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaasKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 648 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 2 090,84 Honorarium Specialisten: EUR 406,38 (declaratiecode: 14E011)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0837%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6434%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1430%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,373%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,8471%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,8327%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,093%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39956Infuusbeleid bij pasgeborenen, gedurende maximaal de eerste 10 dagen post partum.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,5513%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,594%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,1788%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,1481%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,2378%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4970%
70715Trombocyten tellen1,4867%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,352%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,2345%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,3845%
70717Differentiele telling (hand)1,338%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3435%
70716Reticulocyten tellen1,3933%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,930%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,8830%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5727%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,9426%
74802Albumine1,5723%
74896Alkalische fosfatase1,9222%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,7222%
70419Kreatinine1,6519%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,218%
70442Natrium1,918%
70443Kalium1,8918%
70116Ureum1,5717%
70707Protrombinetijd2,2113%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,312%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,639%
74801Eiwit1,639%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,999%
70421Fosfaat1,837%
70714Eosinofielen tellen1,197%
70303Sediment1,146%
70307Amylase1,486%
70703Bezinkingssnelheid1,436%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,736%
70119Chloride2,256%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,825%
70487Fibrinogeen1,895%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,65%
72573Thyrotrofine (TSH)1,195%
70483Ammoniak1,575%
72570Thyroxine (vrij T4)1,215%
70469Magnesium1,865%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).3,54%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,364%
70738Trombinetijd1,834%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1,554%
72649Ferritine1,414%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,264%
70437IJzer1,353%
74895Kreatine-fosfokinase1,23%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,813%
70431Vitamine A1,193%
70468Melkzuur2,563%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,783%
77291Haptoglobine1,013%
74251Cholesterol, HDL1,423%
70438Vitamine E1,483%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)1,643%
70108Diaceetzuur1,163%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,233%
70732Bloedstollingsfactor V2,152%
70130Urinezuur1,42%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,382%
74805Antitrypsine, alfa-I1,092%
70445IJzerbindingscapaciteit1,432%
70460Triglyceriden1,382%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,475%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,445%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,114%
71105HBs antigeen1,143%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,443%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,533%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,342%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2326%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,0422%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0382%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,1117%
;