(bv: 020110082, 099899010, 991116033, 979001257, 109799030, 029499025, 079899017, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416036) met declaratienummer (14E000)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Obstipatie


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij ObstipatieKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4028 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 521,71 Honorarium Specialisten: EUR 229,37 (declaratiecode: 14E000)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5679%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3746%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,6327%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,2220%
87070Echografie van de buikorganen.1,1216%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,3835%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,4217%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,2317%
70715Trombocyten tellen1,216%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0712%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1712%
70419Kreatinine1,2410%
72573Thyrotrofine (TSH)1,159%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,159%
70476Immunoglobuline, elk1,689%
70703Bezinkingssnelheid1,159%
70116Ureum1,139%
72570Thyroxine (vrij T4)1,168%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,188%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,158%
70442Natrium1,198%
70443Kalium1,197%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,457%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,66%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,126%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,26%
70303Sediment1,366%
74896Alkalische fosfatase1,145%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)3,985%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,285%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,155%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,274%
74802Albumine1,144%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,484%
70437IJzer1,134%
72649Ferritine1,144%
70421Fosfaat1,194%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,413%
70717Differentiele telling (hand)1,263%
74801Eiwit1,263%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,382%
70714Eosinofielen tellen1,132%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,52%
70449Transferrine1,152%
70716Reticulocyten tellen1,262%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,811%
70913Wormeieren (concentratie)1,668%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,637%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,516%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,424%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,534%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,333%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,933%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,373%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,342%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,422%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.3,175%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,274%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,154%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog1,583%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,327%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,327%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,2748%
190021Klinische opname1,182%
;