(bv: 109999055, 170901033, 199299097, 069899205, 990061010, 140801008, 140401007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416030) met declaratienummer (14D995)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Coeliakie of ontsteking aan de darmenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 417 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 2 343,12 Honorarium Specialisten: EUR 770,07 (declaratiecode: 14D995)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,883%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0747%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2413%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,3350%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34688Capsule endoscopie.1,0397%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.117%
87090MRI abdomen.117%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.10,743%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,0267%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,2667%
70437IJzer2,5167%
70703Bezinkingssnelheid2,164%
70715Trombocyten tellen4,0150%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,6750%
74802Albumine2,1447%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,2847%
70718Differentiele telling (machinaal)4,5736%
70476Immunoglobuline, elk3,533%
70449Transferrine2,533%
72649Ferritine2,5133%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,5133%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,5133%
74896Alkalische fosfatase2,5133%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,5133%
70419Kreatinine1,6630%
74801Eiwit1,1130%
70307Amylase2,5320%
70116Ureum2,5320%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,5320%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,3720%
72570Thyroxine (vrij T4)117%
70130Urinezuur117%
72573Thyrotrofine (TSH)117%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)117%
70445IJzerbindingscapaciteit4,0417%
70469Magnesium1,2413%
70442Natrium1,2413%
70443Kalium1,2413%
70421Fosfaat1,2413%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,2413%
70717Differentiele telling (hand)1,2413%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces1,2413%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine2,4813%
70128Kreatine5,373%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70913Wormeieren (concentratie)3,3720%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay517%
70621RA-test (Latex-agglutinatie)217%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).117%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay417%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,0317%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,0217%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd4,9713%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,2413%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,2413%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.32,233%
70914Protozoaire cysten (concentratie)16,123%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)5,373%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch10,743%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,2567%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).7,4513%
;