(bv: 998418018, 979002155, 990027144, 029099013, 182199030, 149899013, 990916013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416025) met declaratienummer (14D990)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Buikpijn


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij BuikpijnKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3722 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 540,61 Honorarium Specialisten: EUR 255,84 (declaratiecode: 14D990)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0676%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1254%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1326%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,215%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,1553%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,1219%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,0669%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,448%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,1848%
70715Trombocyten tellen1,1546%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1438%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,137%
70419Kreatinine1,1536%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,135%
70703Bezinkingssnelheid1,1434%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,8733%
70116Ureum1,0929%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,1328%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0928%
70476Immunoglobuline, elk1,6924%
74896Alkalische fosfatase1,123%
70442Natrium1,0922%
70443Kalium1,0922%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1220%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,3817%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0917%
74802Albumine1,1317%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,4916%
72570Thyroxine (vrij T4)1,0915%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,2415%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)4,4814%
70303Sediment1,2313%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1813%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,4612%
70307Amylase1,1312%
72649Ferritine1,1211%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,411%
70437IJzer1,1411%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,2811%
70421Fosfaat1,1110%
74801Eiwit1,1310%
70714Eosinofielen tellen1,168%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,318%
70449Transferrine1,127%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,387%
70716Reticulocyten tellen1,246%
70717Differentiele telling (hand)1,186%
70119Chloride1,074%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,074%
72582Foliumzuur1,054%
70201Bloed (occult), kwalitatief1,573%
70445IJzerbindingscapaciteit1,223%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,073%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces1,293%
70304Ademanalyse1,113%
70469Magnesium1,093%
70130Urinezuur1,152%
74895Kreatine-fosfokinase1,152%
74151Lipase1,032%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief1,322%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,833%
70913Wormeieren (concentratie)1,6125%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,6621%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,3819%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,413%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,3310%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,299%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,879%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,248%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,517%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,527%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,655%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,345%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd4,985%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,783%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.2,842%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,333%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.3,053%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,246%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9956%
;