(bv: 131999063, 099699071, 029799076, 149999056, 979001233, 119499068, 099499009, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416021) met declaratienummer (14D987)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Obstipatie


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij ObstipatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 592 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 2 062,54 Honorarium Specialisten: EUR 334,15 (declaratiecode: 14D987)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9553%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2147%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2232%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,2318%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,3587%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,3711%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3443%
87070Echografie van de buikorganen.1,1915%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,5747%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,4928%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,2728%
70715Trombocyten tellen1,226%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,823%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,1621%
70419Kreatinine1,2319%
70442Natrium1,3217%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1917%
70443Kalium1,3217%
70116Ureum1,1816%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,113%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,112%
70303Sediment1,212%
70703Bezinkingssnelheid1,1410%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,3710%
72573Thyrotrofine (TSH)1,169%
72570Thyroxine (vrij T4)1,159%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,259%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,088%
70476Immunoglobuline, elk1,867%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,137%
74896Alkalische fosfatase1,17%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,496%
70717Differentiele telling (hand)1,26%
74802Albumine1,096%
70421Fosfaat1,136%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,556%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,785%
70119Chloride1,215%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,494%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,424%
70307Amylase1,134%
74801Eiwit1,244%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)3,143%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,253%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,223%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,123%
70437IJzer1,23%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,443%
70469Magnesium1,083%
72649Ferritine1,213%
70714Eosinofielen tellen1,212%
70716Reticulocyten tellen1,412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,438%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,98%
70913Wormeieren (concentratie)1,766%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,365%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,645%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,265%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,364%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,284%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,673%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,273%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,333%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd3,932%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,382%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,392%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2330%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,2524%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1274%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,2336%
;