(bv: 020109062, 199299026, 028999038, 990040004, 979001256, 079899008, 990116011, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416010) met declaratienummer (14D979)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Buikpijn


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij BuikpijnKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 418 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 2 161,95 Honorarium Specialisten: EUR 365,84 (declaratiecode: 14D979)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,958%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1241%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2339%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,459%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,5986%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,5912%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,044%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,2547%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,2331%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,269%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,014%
87090MRI abdomen.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,5171%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4658%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,6857%
70715Trombocyten tellen1,454%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4250%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,946%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3545%
70419Kreatinine1,2738%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2235%
70703Bezinkingssnelheid1,2834%
70116Ureum1,1533%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2133%
70442Natrium1,1929%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1629%
70443Kalium1,1929%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2123%
74896Alkalische fosfatase1,1623%
70303Sediment1,2322%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,3319%
74802Albumine1,0917%
70307Amylase1,4316%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3415%
70476Immunoglobuline, elk1,7314%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,5513%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1113%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,612%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1612%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,5511%
70421Fosfaat1,0911%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1611%
74801Eiwit1,1410%
70717Differentiele telling (hand)1,269%
72649Ferritine1,077%
70437IJzer1,187%
70714Eosinofielen tellen1,487%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)4,457%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,186%
70716Reticulocyten tellen1,176%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,276%
70119Chloride1,245%
70201Bloed (occult), kwalitatief1,425%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,375%
70449Transferrine1,34%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,084%
70108Diaceetzuur1,174%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,864%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,273%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces1,443%
74895Kreatine-fosfokinase1,283%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,623%
72582Foliumzuur1,113%
70130Urinezuur1,193%
70469Magnesium1,213%
74151Lipase1,573%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)12%
70445IJzerbindingscapaciteit1,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,7420%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,3219%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,5617%
70913Wormeieren (concentratie)1,6115%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,0814%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,6712%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,4312%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,3411%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,4910%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,389%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,899%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,298%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,867%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,257%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd6,676%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,415%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,313%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,133%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,042%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk1,922%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,723%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,534%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,273%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2832%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,3523%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0775%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,0634%
;