(bv: 020110077, 990816018, 120301004, 192001015, 040401009, 990062014, 990030032, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990216040) met declaratienummer (14D892)

Consult op de polikliniek bij Nieraandoeningen


Prijs van: Consult op de polikliniek bij NieraandoeningenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2602 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 166,17 Honorarium Specialisten: EUR 196,01 (declaratiecode: 14D892)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2164%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0431%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine2,0152%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,5352%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,0250%
74801Eiwit1,6237%
70116Ureum1,3636%
70442Natrium1,7135%
70443Kalium1,7134%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,8427%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,9427%
70303Sediment1,5623%
70421Fosfaat1,8722%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,2121%
74802Albumine1,2521%
70715Trombocyten tellen1,1520%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,3217%
74896Alkalische fosfatase1,1815%
71739Micro-albumine in urine1,4712%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,6112%
70469Magnesium1,7512%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1512%
70119Chloride1,8611%
70130Urinezuur1,749%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,068%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,268%
70496Osmolariteit1,297%
70703Bezinkingssnelheid1,086%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,25%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,15%
70716Reticulocyten tellen1,565%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,115%
72646Parathormoon (PTH)1,185%
70437IJzer1,134%
70108Diaceetzuur1,214%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,014%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,054%
70425Cholesterol, totaal1,134%
72649Ferritine1,14%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,14%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,423%
70717Differentiele telling (hand)1,253%
72573Thyrotrofine (TSH)1,133%
70460Triglyceriden1,093%
72570Thyroxine (vrij T4)1,153%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,982%
70476Immunoglobuline, elk1,832%
74251Cholesterol, HDL1,272%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,28%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,176%
70643Immunodiffusie reactie1,335%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk1,993%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,054%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6447%
;