(bv: 109699014, 119899027, 100501002, 990916013, 131999273, 199299087, 109599013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990035007) met declaratienummer (15D242)

4 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij Klinische geriatrie


Prijs van: 4 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij Klinische geriatrieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 9 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 9928 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 6 195,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0133%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0526%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,074%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.9,1787%
190205Verpleegdag klasse 3B.8,2313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2348%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,043%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,056%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2164%
87070Echografie van de buikorganen.1,0421%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,0316%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,099%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,017%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,017%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,026%
81290MRI hersenen1,015%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,165%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.14%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,263%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,362%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.8,1194%
70442Natrium3,492%
70419Kreatinine3,2892%
70443Kalium3,3692%
70116Ureum3,1191%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,7590%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,0489%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,7489%
70715Trombocyten tellen2,1982%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,5277%
74896Alkalische fosfatase1,5276%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,5375%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,5374%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,7870%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,3569%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,569%
74802Albumine1,3265%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0661%
70703Bezinkingssnelheid1,461%
72582Foliumzuur1,0460%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,7459%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0858%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,7655%
74801Eiwit1,3744%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5443%
72649Ferritine1,1235%
70421Fosfaat1,3235%
71511Vitamine B1, Thiamine1,0633%
70303Sediment1,2130%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,1726%
72570Thyroxine (vrij T4)1,126%
70437IJzer1,0924%
74895Kreatine-fosfokinase1,3422%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,0218%
70449Transferrine1,1817%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,6617%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,2316%
70707Protrombinetijd2,6316%
70717Differentiele telling (hand)1,615%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,214%
70820BNP/NT-proBNP1,3714%
70307Amylase1,1613%
70469Magnesium1,4113%
70119Chloride1,3112%
70716Reticulocyten tellen1,2312%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,5711%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,319%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,849%
70714Eosinofielen tellen1,487%
70424Alkali reserve1,767%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,656%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,816%
74899Troponine, cardiale isovorm1,326%
70445IJzerbindingscapaciteit1,156%
70468Melkzuur1,465%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,225%
72576Trijoodthyronine (T3)1,114%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,14%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,234%
74065HbAlc1,054%
77291Haptoglobine1,034%
70425Cholesterol, totaal1,044%
70496Osmolariteit1,64%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,924%
70460Triglyceriden1,053%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor1,073%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,573%
70130Urinezuur1,183%
72646Parathormoon (PTH)1,13%
70108Diaceetzuur1,163%
74151Lipase1,182%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,562%
71739Micro-albumine in urine1,662%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,4742%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,2929%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,6921%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,2817%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,2416%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,447%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,386%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,925%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,34%
70643Immunodiffusie reactie1,312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,083%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,363%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,2327%
193021Logopedie.2,413%
193012Enkelvoudige ergotherapie3,233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,587%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0238%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0366%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,366%
;