(bv: 079799011, 110401044, 972802090, 029099027, 990017045, 219799016, 059899050, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990027186) met declaratienummer (14D829)

Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (tot maximaal 72 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie


Prijs van: Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (tot maximaal 72 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij RevalidatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 0 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6290 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 3 105,29 Honorarium Specialisten: EUR 1,40 (declaratiecode: 14D829)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5414%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,344%
190011Eerste polikliniekbezoek.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.7,113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190856Fysiotherapie - revalidatie116,793%
190855Arts - revalidatie23,8183%
190859Maatschappelijk werk - revalidatie35,7969%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie15,2568%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie12,7359%
190891Maatschappelijk werk - schriftelijke rapportage - revalidatie11,2654%
190860Psychologie - revalidatie30,6447%
190890Maatschappelijk werk - patiŽntbespreking - revalidatie9,1745%
190863Bewegingsagoog/sportbegeleiding - revalidatie40,7141%
190893Psychologie - patiŽntbespreking - revalidatie7,0341%
190857Ergotherapie - revalidatie45,2541%
190866DiŽtetiek - revalidatie18,336%
190871Niet klinische verpleging - revalidatie4134%
190884Ergotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie7,629%
190927Niet klinische verpleging - schriftelijke rapportage - revalidatie16,8726%
190894Psychologie - schriftelijke rapportage - revalidatie16,3825%
190911DiŽtetiek - patiŽntbespreking - revalidatie5,9224%
190862Activiteiten begeleiding - revalidatie50,3522%
190926Niet klinische verpleging - patiŽntbespreking - revalidatie10,4820%
190929Therapie assistenten - revalidatie36,6919%
190912DiŽtetiek - schriftelijke rapportage - revalidatie6,7618%
190886Ergotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie7,9118%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie13,0716%
190902Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie11,4115%
190903Bewegingsagoog/sportbegeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie9,7612%
190858Logopedie - revalidatie53,159%
190930Therapie assistenten - patiŽntbespreking - revalidatie14,19%
190931Therapie assistenten - schriftelijke rapportage - revalidatie15,749%
190887Logopedie - patiŽntbespreking - revalidatie7,048%
190883Fysiotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie10,267%
190895Psychologie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie7,197%
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie19,715%
190892Maatschappelijk werk - testen, analyse, adaptatie - revalidatie10,745%
190868Psychologisch medewerker - revalidatie13,935%
190899Activiteiten begeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie3,655%
190919Psychologisch medewerker - testen, analyse, adaptatie - revalidatie7,334%
190932Therapie assistenten - testen, analyse, adaptatie - revalidatie5,084%
190913DiŽtetiek - testen, analyse, adaptatie - revalidatie5,894%
190896Orthopedagogie - patiŽntbespreking - revalidatie8,513%
190905Therapeutische peuterleiders - patiŽntbespreking - revalidatie8,772%
190901Activiteiten begeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie10,112%
190928Niet klinische verpleging - testen, analyse, adaptatie - revalidatie9,362%
;