(bv: 990061017, 990030030, 210301009, 019999039, 149599028, 979002203, 192001002, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990027168) met declaratienummer (14D811)

Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (tot maximaal 67 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie


Prijs van: Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (tot maximaal 67 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij RevalidatieKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7339 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 2 747,61 Honorarium Specialisten: EUR 3,87 (declaratiecode: 14D811)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6442%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,819%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,016%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie68,3583%
190856Fysiotherapie - revalidatie98,0381%
190855Arts - revalidatie15,3870%
190884Ergotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie11,0269%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie9,167%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie14,3557%
190890Maatschappelijk werk - patiŽntbespreking - revalidatie7,4853%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie17,8653%
190859Maatschappelijk werk - revalidatie40,6152%
190891Maatschappelijk werk - schriftelijke rapportage - revalidatie11,7937%
190893Psychologie - patiŽntbespreking - revalidatie6,2135%
190887Logopedie - patiŽntbespreking - revalidatie5,6429%
190858Logopedie - revalidatie42,7725%
190860Psychologie - revalidatie45,825%
190886Ergotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie11,3322%
190894Psychologie - schriftelijke rapportage - revalidatie19,4118%
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie13,1216%
190863Bewegingsagoog/sportbegeleiding - revalidatie45,7214%
190929Therapie assistenten - revalidatie21,629%
190871Niet klinische verpleging - revalidatie21,959%
190902Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie5,588%
190883Fysiotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie8,197%
190866DiŽtetiek - revalidatie19,646%
190926Niet klinische verpleging - patiŽntbespreking - revalidatie3,925%
190911DiŽtetiek - patiŽntbespreking - revalidatie75%
190903Bewegingsagoog/sportbegeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie8,255%
190865Hydrotherapie - revalidatie52,75%
190892Maatschappelijk werk - testen, analyse, adaptatie - revalidatie7,324%
190889Logopedie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie9,884%
190895Psychologie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie17,894%
190912DiŽtetiek - schriftelijke rapportage - revalidatie8,424%
190862Activiteiten begeleiding - revalidatie50,294%
190896Orthopedagogie - patiŽntbespreking - revalidatie8,044%
190899Activiteiten begeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie4,313%
190861Orthopedagogie - revalidatie39,263%
190868Psychologisch medewerker - revalidatie37,693%
190869Cognitief trainer - revalidatie94,452%
190919Psychologisch medewerker - testen, analyse, adaptatie - revalidatie24,762%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,945%
;