(bv: 019999041, 019999012, 099699026, 109699008, 029199206, 079799035, 149999050, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990027160) met declaratienummer (14D803)

Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (tot maximaal 50 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie


Prijs van: Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (tot maximaal 50 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij RevalidatieKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 16449 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 2 492,75 Honorarium Specialisten: EUR 2,18 (declaratiecode: 14D803)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,4638%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5710%
190011Eerste polikliniekbezoek.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie64,0377%
190856Fysiotherapie - revalidatie77,5275%
190855Arts - revalidatie13,9762%
190884Ergotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie8,8858%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie7,2854%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie14,0650%
190859Maatschappelijk werk - revalidatie30,7547%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie15,8846%
190890Maatschappelijk werk - patiŽntbespreking - revalidatie5,9744%
190860Psychologie - revalidatie44,5241%
190858Logopedie - revalidatie52,2241%
190893Psychologie - patiŽntbespreking - revalidatie6,3737%
190887Logopedie - patiŽntbespreking - revalidatie5,7833%
190894Psychologie - schriftelijke rapportage - revalidatie22,8832%
190891Maatschappelijk werk - schriftelijke rapportage - revalidatie10,2931%
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie13,928%
190886Ergotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie10,5123%
190863Bewegingsagoog/sportbegeleiding - revalidatie38,2616%
190883Fysiotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie9,6410%
190861Orthopedagogie - revalidatie37,769%
190895Psychologie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie18,539%
190889Logopedie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie12,068%
190929Therapie assistenten - revalidatie18,897%
190868Psychologisch medewerker - revalidatie40,77%
190896Orthopedagogie - patiŽntbespreking - revalidatie7,897%
190902Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie4,026%
190871Niet klinische verpleging - revalidatie19,516%
190897Orthopedagogie - schriftelijke rapportage - revalidatie23,326%
190899Activiteiten begeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie3,925%
190862Activiteiten begeleiding - revalidatie44,245%
190903Bewegingsagoog/sportbegeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie8,295%
190918Psychologisch medewerker - schriftelijke rapportage - revalidatie24,415%
190919Psychologisch medewerker - testen, analyse, adaptatie - revalidatie26,894%
190865Hydrotherapie - revalidatie43,664%
190892Maatschappelijk werk - testen, analyse, adaptatie - revalidatie7,764%
190926Niet klinische verpleging - patiŽntbespreking - revalidatie4,273%
190900Activiteiten begeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie7,362%
190917Psychologisch medewerker - patientbespreking - revalidatie7,92%
190898Orthopedagogie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie11,662%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,443%
;