(bv: 990062015, 990616040, 020108124, 990616010, 990026017, 029899008, 109799051, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990027137) met declaratienummer (14D780)

Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (36 tot maximaal 83 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie


Prijs van: Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (36 tot maximaal 83 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij RevalidatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 47 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 210 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 17 299,62 Honorarium Specialisten: EUR 0,59 (declaratiecode: 14D780)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,215%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.46,81100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190856Fysiotherapie - revalidatie197,11100%
190857Ergotherapie - revalidatie89,0197%
190855Arts - revalidatie45,0687%
190859Maatschappelijk werk - revalidatie32,2184%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie16,5583%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie15,1579%
190890Maatschappelijk werk - patiŽntbespreking - revalidatie10,0573%
190863Bewegingsagoog/sportbegeleiding - revalidatie59,9472%
190884Ergotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie11,5169%
190929Therapie assistenten - revalidatie55,6561%
190891Maatschappelijk werk - schriftelijke rapportage - revalidatie10,1559%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie14,8157%
190862Activiteiten begeleiding - revalidatie63,4355%
190893Psychologie - patiŽntbespreking - revalidatie6,0949%
190866DiŽtetiek - revalidatie14,7937%
190886Ergotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie13,4935%
190900Activiteiten begeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie7,6832%
190899Activiteiten begeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie5,4531%
190860Psychologie - revalidatie28,8131%
190903Bewegingsagoog/sportbegeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie5,7526%
190894Psychologie - schriftelijke rapportage - revalidatie11,6326%
190877Klinische verpleging - decubitus wondverzorging - revalidatie.37,2125%
190902Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie3,7421%
190871Niet klinische verpleging - revalidatie30,9520%
190912DiŽtetiek - schriftelijke rapportage - revalidatie6,7919%
190911DiŽtetiek - patiŽntbespreking - revalidatie5,8918%
190880Klinische verpleging - infusies verzorgen (waaronder perifeerinfuus, CVC en TPV) - revalidatie.46,514%
190887Logopedie - patiŽntbespreking - revalidatie4,4514%
190932Therapie assistenten - testen, analyse, adaptatie - revalidatie13,0514%
190930Therapie assistenten - patiŽntbespreking - revalidatie4,7114%
190879Klinische verpleging - ademhaling ondersteuning (zuurstof geven, airstacken (longvolume op peil houden), longen uitzuigen) - revalidatie.17,2712%
190931Therapie assistenten - schriftelijke rapportage - revalidatie5,7812%
190858Logopedie - revalidatie21,0612%
190933Geestelijke verzorging - revalidatie7,2312%
190865Hydrotherapie - revalidatie28,1811%
190901Activiteiten begeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie5,929%
190914Muziektherapie - patiŽntbespreking - revalidatie2,58%
190883Fysiotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie5,388%
190869Cognitief trainer - revalidatie99,917%
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie7,817%
190878Klinische verpleging - mictie en defaecatie regulering - revalidatie.47,636%
190895Psychologie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie7,45%
190908Hydrotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie3,535%
190913DiŽtetiek - testen, analyse, adaptatie - revalidatie55%
190867Muziektherapie - revalidatie18,215%
190926Niet klinische verpleging - patiŽntbespreking - revalidatie3,854%
190904Bewegingsagoog/sportbegeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie11,834%
190892Maatschappelijk werk - testen, analyse, adaptatie - revalidatie1,584%
;