(bv: 199299057, 020108182, 149599025, 109699010, 979001233, 131999053, 011301008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990017046) met declaratienummer (14D725)

6 tot maximaal 20 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie


Prijs van: 6 tot maximaal 20 verpleegligdagen van pasgeborene bij NeonatologieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8027 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 6 179,56 Honorarium Specialisten: EUR 609,70 (declaratiecode: 14D725)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0434%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0514%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,187%
190205Verpleegdag klasse 3B.9,9613%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39956Infuusbeleid bij pasgeborenen, gedurende maximaal de eerste 10 dagen post partum.1,2215%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,4812%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).1,3211%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,573%
87070Echografie van de buikorganen.1,243%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,7780%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,5964%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,8957%
70715Trombocyten tellen1,9357%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,5855%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,1854%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,9746%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,139%
70717Differentiele telling (hand)1,7136%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5428%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,7123%
70716Reticulocyten tellen1,5921%
70442Natrium2,9219%
70443Kalium2,919%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,6217%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,2515%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,0213%
70419Kreatinine1,9413%
70116Ureum1,9610%
70421Fosfaat1,937%
74802Albumine1,497%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,477%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,57%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,856%
74896Alkalische fosfatase1,395%
70468Melkzuur1,985%
70714Eosinofielen tellen1,635%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,434%
70469Magnesium1,834%
70460Triglyceriden2,344%
70119Chloride1,644%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,834%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,434%
74801Eiwit1,343%
72570Thyroxine (vrij T4)1,53%
72573Thyrotrofine (TSH)1,493%
70303Sediment1,282%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,1624%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,8713%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,5610%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,869%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,997%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch8,995%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,424%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,334%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,82%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,272%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,942%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay1,846%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,553%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,069%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0672%
;