(bv: 972802115, 990027143, 029099009, 979001197, 020108161, 059899032, 990061014, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990017045) met declaratienummer (14D724)

Maximaal 5 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen van pasgeborene bij NeonatologieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 37946 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 1 368,07 Honorarium Specialisten: EUR 267,54 (declaratiecode: 14D724)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0143%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,7890%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,679%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39956Infuusbeleid bij pasgeborenen, gedurende maximaal de eerste 10 dagen post partum.1,213%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,483%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,147%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,5625%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,2323%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,9318%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3615%
70715Trombocyten tellen1,3615%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,3813%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,5211%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,7410%
70717Differentiele telling (hand)1,359%
70718Differentiele telling (machinaal)1,247%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,455%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,124%
70442Natrium24%
70443Kalium1,994%
70716Reticulocyten tellen1,254%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,045%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,754%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,493%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,028%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0175%
;