(bv: 149999062, 979001138, 060607008, 029499030, 990816014, 972802101, 029799054, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990004029) met declaratienummer (15D183)

Hersteloperatie van pees en/of zenuw bij Plastische chirurgie aan armen of benen


Prijs van: Hersteloperatie van pees en/of zenuw bij Plastische chirurgie aan armen of benenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 1 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 239 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 3 830,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9879%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0853%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0529%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.1,0216%
190035Dagverpleging I.1,0314%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.1,9844%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,6117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,148%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30446Primair hechten grotere (plexus/stam o.a. medianus) zenuw.1,0926%
38863Hechten van een of twee buigpezen, per pees.2,2423%
30445Primair hechten kleinere (o.a. digitale) zenuw.1,2515%
38860Hechten van een of twee strekpezen, per pees.2,49%
38864Hechten van derde en volgende buigpezen, per pees.2,529%
30461Neurolysen m.b.v. operatiemicroscoop of loupevergroting.1,099%
38385Primair peesherstel in de flexorloge.2,935%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,625%
30455Herstel van een perifere zenuw, zonder transplantatie, met behulp van de operatiemicroscoop.1,254%
38861Hechten van derde en volgende strekpezen, per pees.34%
30453Secundair hechten grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw.13%
30470Transpositie nervus ulnaris.13%
38340Operatieve behandeling carpaaltunnel syndroom, open procedure (zie 038341 voor endoscopisch).13%
30467Transpositie van zenuw.13%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).13%
30457Reconstructie van kleinere (o.a. digitale) zenuw m.b.v. autoloog zenuwtransplantaat.13%
38398Zaag-of snijverwondingen met amputatie drie of meer vingers of drie of meer stralen hand of doorsnijding volaire zijde pols waarbij microchirurgisch herstel van letsels van verschillende structuren.1,293%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38894Verwijderen klein gips.1,5811%
38196Circulair gips voor hand, onder- en bovenarm.1,6811%
38195Gipsspalk voor hand, onder-en bovenarm.1,3210%
38895Verwijderen groot gips.1,567%
39102Circulair gips voor hand en onderarm.1,315%
39100Gipsspalk voor hand en elleboog.1,113%
38889Vernieuwing gipsverband.1,713%
38903Maken kleine statische spalk.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,084%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,6116%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,9514%
70443Kalium1,4410%
70442Natrium1,510%
70419Kreatinine1,489%
70715Trombocyten tellen1,49%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,399%
70116Ureum1,578%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,57%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,447%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,386%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,365%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,254%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193012Enkelvoudige ergotherapie10,947%
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,075%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0944%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.15%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0353%
39691Preassessment dagopname.114%
39692Preassessment opname.19%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.14%
;