(bv: 199299099, 129999057, 020107021, 998418027, 149999049, 990416041, 029099055, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990003004) met declaratienummer (15D142)

Raadpleging door Inwendige geneeskunde bij / via een bezoek tijdens opname


Prijs van: Raadpleging door Inwendige geneeskunde bij / via een bezoek tijdens opnameKenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 51531 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 110,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,3231%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,352%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,569%
70442Natrium2,555%
70443Kalium2,585%
70419Kreatinine1,825%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,335%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,55%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,784%
70116Ureum1,784%
70715Trombocyten tellen1,834%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,64%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,383%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,393%
74896Alkalische fosfatase1,373%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,383%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,323%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,862%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,922%
;