(bv: 990040009, 219699005, 990089012, 089999023, 129999031, 099699029, 029199119, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979002206) met declaratienummer (14D293)

Nazorg van de donor na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier


Prijs van: Nazorg van de donor na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklierKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 1 338,92 Honorarium Specialisten: EUR 303,98 (declaratiecode: 14D293)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,14100%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1773%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.137%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.0,12100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87090MRI abdomen.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.7,1773%
70419Kreatinine4,3373%
70442Natrium273%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.5,6773%
70443Kalium2,6773%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,4163%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,461%
70425Cholesterol, totaal2,549%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,7549%
70116Ureum249%
70715Trombocyten tellen1,7549%
74065HbAlc249%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,6737%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,3337%
74891ALAT, SGPT, Transaminase237%
74251Cholesterol, HDL437%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,6737%
70481Cellen tellen in liquor1,3337%
70130Urinezuur1,6737%
70424Alkali reserve137%
74801Eiwit1,3337%
74896Alkalische fosfatase237%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)324%
74802Albumine1,524%
70703Bezinkingssnelheid1,524%
72646Parathormoon (PTH)124%
70421Fosfaat124%
72573Thyrotrofine (TSH)1,524%
70718Differentiele telling (machinaal)1,524%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,524%
70496Osmolariteit212%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)312%
70445IJzerbindingscapaciteit112%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk212%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.212%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk112%
70469Magnesium112%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)212%
72570Thyroxine (vrij T4)112%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)212%
70437IJzer112%
70128Kreatine212%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)112%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch312%
70689C-reactive proteinen (CRP)212%
74895Kreatine-fosfokinase112%
72649Ferritine112%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel112%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)112%
70303Sediment412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70643Immunodiffusie reactie1,2549%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch124%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)112%
71105HBs antigeen212%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay712%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.124%
;