(bv: 990216029, 029199110, 990216032, 990116003, 090301012, 099699066, 990061006, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979002167) met declaratienummer (14D259)

Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier


Prijs van: Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklierKenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 959 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 156,37 Honorarium Specialisten: EUR 235,46 (declaratiecode: 14D259)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
Geen zorgactiviteiten gevonden bij dit Zorgproduct
;