(bv: 189999012, 028999035, 109999038, 990816031, 029799013, 991016028, 020108246, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001224) met declaratienummer (14D683)

Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6354 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 3 985,21 Honorarium Specialisten: EUR 217,86 (declaratiecode: 14D683)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
Geen zorgactiviteiten gevonden bij dit Zorgproduct
;