(bv: 119899029, 131999222, 131999170, 020109078, 179799039, 990216003, 100501043, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (219899014) met declaratienummer (15D119)

Operatie bij Een specifiek screeningsonderzoek


Prijs van: Operatie bij Een specifiek screeningsonderzoekKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 465 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 3 620,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5658%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1132%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0423%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.1,0224%
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,348%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,2425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,046%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36915Endoscopische operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of ontstekingen (zie 036916 voor open procedure).1,5586%
36916Operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of ontstekingen, open procedure (zie 036915 voor endoscopisch).1,419%
36952Endoscopische dubbelzijdige operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of ontstekingen (zie 036951 voor open procedure).1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39492Echografie van de buikorganen.1,1435%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,0655%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,7849%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,6237%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8134%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,2433%
70715Trombocyten tellen1,6521%
70419Kreatinine1,117%
70443Kalium1,0715%
70442Natrium1,0913%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3212%
70116Ureum1,098%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,677%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel14%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,064%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,43%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,083%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,083%
72531Oestron, oestradiol, elk1,092%
74896Alkalische fosfatase12%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,092%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,092%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,4693%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1114%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).1,059%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190010Multidisciplinair consult.1,114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0363%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,4862%
39692Preassessment opname.1,0126%
39691Preassessment dagopname.1,0516%
;