(bv: 079999011, 149599022, 040401021, 028999053, 990616030, 159899016, 079799024, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199799005) met declaratienummer (15D105)

Maximaal 5 verpleegligdagen (met operatie) bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsing


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen (met operatie) bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 11 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.192%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,2286%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,319%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,322%
190055Dagverpleging II.1,115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.2,3965%
190204Verpleegdag.2,7434%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,296%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.1,1261%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,628%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).5,0821%
38998Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het lichaamsoppervlak.1,069%
39001Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.1,078%
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.14%
38999Zeer grote en/of zeer gecompliceerde transplantatie: groter dan 3% van het lichaamsoppervlak.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,2379%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,2640%
70443Kalium1,3239%
70442Natrium1,3339%
70419Kreatinine1,3137%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,5835%
70715Trombocyten tellen1,2233%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,2533%
70116Ureum1,3632%
74802Albumine1,2627%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,1526%
70119Chloride1,2324%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2324%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2824%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2423%
70718Differentiele telling (machinaal)1,2223%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2423%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2522%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3222%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,8618%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,0416%
70307Amylase1,2615%
74801Eiwit1,2814%
74896Alkalische fosfatase1,0610%
70717Differentiele telling (hand)1,078%
74895Kreatine-fosfokinase1,478%
70468Melkzuur1,177%
70469Magnesium2,337%
70421Fosfaat1,646%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,85%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,15%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,15%
70437IJzer15%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,173%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd13%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym23%
74899Troponine, cardiale isovorm1,43%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling13%
72649Ferritine12%
70707Protrombinetijd2,252%
70449Transferrine12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,9756%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,5743%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,8340%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15,9733%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch719%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,225%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,472%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,069%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog2,329%
193001Fysiotherapeutische behandeling.1,677%
193012Enkelvoudige ergotherapie3,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0682%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0487%
190112Toeslag brandwonden2,7125%
39692Preassessment opname.1,016%
;