(bv: 020107043, 029399031, 131999078, 131999066, 040401017, 070401003, 090301003, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299077) met declaratienummer (15D091)

Operatie aan het been (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Operatie aan het been (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 5 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2751 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 5 500,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2287%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,163%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,135%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4,7186%
190205Verpleegdag klasse 3B.7,613%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38631Operatieve behandeling fractuur van de malleolus.1,0453%
38633Operatieve behandeling fractuur van tibia- en fibulaschacht en/of verkorten onderbeen met behulp van osteosynthese.1,0530%
38632Operatieve behandeling fractuur van de tibiaschacht.1,0419%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38894Verwijderen klein gips.1,8826%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.1,622%
38895Verwijderen groot gips.1,8220%
38696Gipsspalk voor voet en onderbeen.1,2114%
38622Conservatieve behandeling fractuur van de malleolus.1,0212%
38624Conservatieve behandeling fractuur van de tibia- en fibulaschacht.1,029%
38698Loopgips voor onderbeen.1,289%
38584Gipsspalk voor voet, onder-en bovenbeen.1,38%
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.1,547%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,066%
38620Bimalleolaire breuk, conservatief (eventueel trimalleolair).15%
38695Loopgips.1,245%
38889Vernieuwing gipsverband.2,095%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,35%
38621Conservatieve behandeling fractuur van de fibulaschacht.13%
38623Conservatieve behandeling fractuur van de tibiaschacht.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,0584%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,9477%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.2,8158%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3413%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,096%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,095%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,114%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,072%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,162%
87070Echografie van de buikorganen.1,132%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,4852%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,4551%
70443Kalium1,7839%
70419Kreatinine1,6438%
70442Natrium1,837%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,8837%
70715Trombocyten tellen1,6332%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,6231%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,7831%
70116Ureum1,6829%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,7926%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,8925%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1918%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1916%
74896Alkalische fosfatase1,1815%
70703Bezinkingssnelheid1,514%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2313%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2212%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,5210%
70718Differentiele telling (machinaal)1,329%
70307Amylase1,086%
74895Kreatine-fosfokinase1,456%
70119Chloride1,336%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,846%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,175%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,335%
74802Albumine1,375%
70707Protrombinetijd2,595%
74801Eiwit1,144%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,983%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,753%
70424Alkali reserve3,592%
70421Fosfaat1,822%
70303Sediment1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,954%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,654%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,123%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,123%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,642%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3,7137%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,442%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1685%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,184%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0777%
39692Preassessment opname.1,0422%
39691Preassessment dagopname.1,037%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,164%
;