(bv: 140301010, 079899016, 979002037, 069599039, 070801011, 020108238, 979001148, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299068) met declaratienummer (15D083)

Operatie aan de arm (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Operatie aan de arm (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 551 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 4 625,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4885%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2440%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1625%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,484%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,9616%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1115%
39413Artroscopie van de schouder in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde schouder in een zitting.1,0310%
39412Arthroscopie van de schouder.1,123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38153Operatie habituele schouderluxatie.1,0120%
38111Operatieve behandeling pseudarthrose aan de schoudergordel en/of de bovenarm, met beentransplantaat.1,0118%
38163Prothese implantatie humeruskop.1,027%
38140Arthrotomie van het schoudergewricht.1,027%
38240Arthrotomie van de elleboog.1,096%
38100Acromionresectie.15%
38201Osteotomie van radius-of ulnaschacht (zie 038203 voor osteotomie met distractie) (excl. operatieve verlenging van radius met ulna, zie 038214 of operatieve verkorting van radius met ulna, zie 038215).15%
38211Operatieve behandeling pseudarthrose aan de elleboog en/of de onderarm, met beentransplantaat.1,035%
38372Operatieve behandeling scaphoidfractuur met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.14%
38113Osteotomie van de humerus, met osteosynthese (excl. operatieve verlenging van humerus, zie 038114 of operatieve verkorting van humerus, zie 038115).14%
38807Verkrijgen van autotransplantaat van grote beenderen.13%
38173Operatie herstel cuffrupturen.1,043%
38212Operatieve behandeling pseudarthrose aan de elleboog en/of onderarm, zonder beentransplantaat.1,053%
38824Verwijdering plaat en schroeven uit een bot.12%
38367Operatieve behandeling luxatie perilunata met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38894Verwijderen klein gips.1,7311%
38196Circulair gips voor hand, onder- en bovenarm.1,637%
39102Circulair gips voor hand en onderarm.1,676%
38895Verwijderen groot gips.1,725%
38195Gipsspalk voor hand, onder-en bovenarm.1,244%
38179Repositie schouderluxatie.1,083%
38122Conservatieve behandeling van een subcapitale humerus fractuur.1,163%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,13%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.2,6653%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,0442%
84042CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,0522%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.2,3119%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.2,5317%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,666%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).1,026%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,143%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,942%
83615Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,1435%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,8632%
70419Kreatinine223%
70443Kalium2,3622%
70442Natrium2,3521%
70715Trombocyten tellen1,9218%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).317%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8817%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,2117%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,3115%
70116Ureum2,0314%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,2310%
70703Bezinkingssnelheid1,828%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,57%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,347%
74896Alkalische fosfatase1,486%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,626%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,744%
70718Differentiele telling (machinaal)1,724%
70707Protrombinetijd3,583%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,883%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,083%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling23%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,713%
70119Chloride3,053%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,882%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,225%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,754%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,693%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3,4822%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1837%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0783%
39692Preassessment opname.1,0531%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,1813%
39691Preassessment dagopname.1,038%
;