(bv: 990089085, 979002175, 998418014, 990216052, 990516017, 991116011, 119499057, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299064) met declaratienummer (15D081)

Operatie aan het been (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Operatie aan het been (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 6 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5166 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 6 045,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2485%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1364%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,134%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.5,9988%
190205Verpleegdag klasse 3B.7,7611%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0918%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38630Operatieve behandeling bi- of trimalleolaire fractuur.1,0463%
38627Operatieve behandeling intra-articulaire tibiaplateau fractuur.1,0317%
38635Operatieve behandeling patella fractuur.1,078%
38634Operatieve behandeling distale tibiafractuur, respectievelijk pilonfractuur.1,077%
38730Operatieve behandeling calcaneus fractuur.1,085%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38894Verwijderen klein gips.1,9932%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.1,7628%
38895Verwijderen groot gips.1,9226%
38696Gipsspalk voor voet en onderbeen.1,2815%
38620Bimalleolaire breuk, conservatief (eventueel trimalleolair).1,0210%
38584Gipsspalk voor voet, onder-en bovenbeen.1,369%
38698Loopgips voor onderbeen.1,328%
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.1,478%
38622Conservatieve behandeling fractuur van de malleolus.1,017%
38889Vernieuwing gipsverband.2,147%
38583Gipskoker been.1,666%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,076%
38695Loopgips.1,255%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,25%
38625Conservatieve behandeling intra-articulaire tribiaplateau fractuur.1,013%
38624Conservatieve behandeling fractuur van de tibia- en fibulaschacht.1,042%
38885(Poli-)klinisch aanleggen van circulair arm- of beengips als vervolgbehandeling van elders behandelde of gereponeerde fracturen.1,482%
38898Aanleggen zinklijmverband.1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,0882%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.3,4476%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.2,2252%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,116%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1614%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,077%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,144%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,063%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,0954%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,7653%
70419Kreatinine1,5242%
70443Kalium1,5742%
70442Natrium1,5740%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,7337%
70715Trombocyten tellen1,4934%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,2332%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,5930%
70116Ureum1,530%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,727%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,9326%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1520%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1517%
74896Alkalische fosfatase1,1416%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1715%
70703Bezinkingssnelheid1,5714%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1613%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3611%
70718Differentiele telling (machinaal)1,329%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,327%
70307Amylase1,17%
74802Albumine1,296%
74895Kreatine-fosfokinase1,36%
70119Chloride1,196%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,65%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,315%
70707Protrombinetijd2,145%
74801Eiwit1,184%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,24%
70303Sediment1,153%
70421Fosfaat1,463%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,313%
70424Alkali reserve1,862%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,772%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,244%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,314%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,73%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,573%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,523%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,6239%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1482%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,164%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,178%
39692Preassessment opname.1,0423%
39691Preassessment dagopname.1,036%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,134%
;