(bv: 990011006, 029199277, 990616028, 119499050, 990027185, 059899030, 029199203, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299054) met declaratienummer (15D073)

Operatie aan heup en/of bekken (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Operatie aan heup en/of bekken (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 12 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2350 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 8 630,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6865%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0553%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0634%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,9684%
190205Verpleegdag klasse 3B.15,1316%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1836%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38534Operatieve behandeling, ongeacht de techniek, fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supra-of transcondylaire fractuur en/of epiphysiolysis distaal.1,0869%
38535Operatieve behandeling van per- en intertrochantaire fractuur van het femur.1,0222%
38425Operatieve behandeling bekkenfractuur.1,245%
38426Operatieve behandeling van acetabulumfractuur, al of niet gecombineerd met repositie heupluxatie.1,065%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,663%
38824Verwijdering plaat en schroeven uit een bot.1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38531Conservatieve behandeling fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supra- en transcondylaire fractuur.1,0310%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,148%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,165%
38894Verwijderen klein gips.1,625%
38895Verwijderen groot gips.1,734%
38583Gipskoker been.1,443%
38584Gipsspalk voor voet, onder-en bovenbeen.1,133%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,073%
38530Conservatieve behandeling fractuur van het collum van het femur, respectievelijk een pertrochantere fractuur.13%
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.1,392%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,1576%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.2,6472%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,2869%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,5555%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,8832%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,111%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3510%
87070Echografie van de buikorganen.1,149%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,078%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,288%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.2,767%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,827%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,117%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,147%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,096%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,135%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,155%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,045%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.2,035%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,7189%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.8,7280%
70443Kalium3,5877%
70442Natrium3,5376%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,2175%
70419Kreatinine3,0975%
70715Trombocyten tellen2,8167%
70116Ureum2,7766%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,3665%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,364%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,962%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,5660%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,548%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4544%
74896Alkalische fosfatase1,4544%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,5142%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,4838%
70703Bezinkingssnelheid1,9335%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,7334%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,2125%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5424%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,6523%
74895Kreatine-fosfokinase1,7922%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,3722%
70307Amylase1,2920%
70707Protrombinetijd3,4420%
74802Albumine1,9820%
70119Chloride1,8819%
74801Eiwit1,3215%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,0714%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7,0413%
70303Sediment1,3812%
70421Fosfaat2,6512%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,5812%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,6910%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,559%
70424Alkali reserve2,068%
70468Melkzuur2,38%
70717Differentiele telling (hand)1,528%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,567%
70469Magnesium2,736%
72573Thyrotrofine (TSH)1,136%
72649Ferritine1,25%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,45%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,165%
70716Reticulocyten tellen4,454%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,034%
72582Foliumzuur1,034%
72570Thyroxine (vrij T4)1,24%
74899Troponine, cardiale isovorm1,594%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,273%
74151Lipase1,043%
70487Fibrinogeen1,483%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu6,023%
70820BNP/NT-proBNP1,273%
70714Eosinofielen tellen2,023%
71511Vitamine B1, Thiamine1,042%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,342%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).1,982%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,492%
70437IJzer1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,9917%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,8314%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,513%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15,2810%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,419%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,135%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,14%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,124%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,074%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,9745%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,427%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,2711%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1181%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,085%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0574%
39692Preassessment opname.1,0813%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,124%
;