(bv: 199299064, 100501002, 990416008, 990216063, 028999060, 990022082, 210101004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299052) met declaratienummer (15D071)

Operatie rond heup en/of bekken (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Operatie rond heup en/of bekken (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 14 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 61 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,8673%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,540%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.137%
190009Klinisch intercollegiaal consult.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.14,5683%
190205Verpleegdag klasse 3B.14,7513%
190206Verpleegdag klasse 3C.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2527%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38540Arthrotomie van de heup.1,250%
38401Extirpatie os coccygis.123%
38457Arthrodese sacro-iliacaal gewricht.1,2513%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).210%
38819Verwijdering van centrale mergpen uit een bot.17%
38568Verwijderen total hip bij een niet aan de operatie aansluitende infectie.17%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).17%
38559Osteosynthese bij symphyseolysis of symphysectomie.17%
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.13%
38631Operatieve behandeling fractuur van de malleolus.13%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.13%
38560Acetabuloplastiek.13%
38134Operatieve behandeling subcapitale humerus fractuur.13%
38807Verkrijgen van autotransplantaat van grote beenderen.13%
38520Beenplastiek van het femur.13%
38860Hechten van een of twee strekpezen, per pees.13%
38567Vervanging van de femurkop en het acetabulum.13%
38230Operatieve behandeling van antebrachius fractuur, ook monteggia fractuur genoemd.13%
38233Operatieve behandeling van een geisoleerde fractuur van de radius- of ulnaschacht.13%
38824Verwijdering plaat en schroeven uit een bot.13%
38552Bloedige repositie verouderde traumatische heupluxatie.13%
38591Exarticulatie van het heupgewricht.13%
38826Verwijdering een of meerdere schroeven uit een bot.13%
38133Operatieve behandeling humerusschacht fractuur door middel van ostheosynthese.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38556Onbloedige repositie traumatische heupluxatie.110%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.17%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.17%
38420Klinische behandeling bekkenfractuur.17%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.13%
38905Maken grote statische spalk.13%
38122Conservatieve behandeling van een subcapitale humerus fractuur.13%
39680Perifeer infuus inbrengen.13%
38583Gipskoker been.13%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.23%
38181Abductiegips schouder.13%
38621Conservatieve behandeling fractuur van de fibulaschacht.13%
38223Conservatieve behandeling van een geisoleerde fractuur van de radiusschacht.13%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.13%
38877Aanmeten van prothesen, orthesen en dergelijke, beperkt.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,2163%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,1423%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.117%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.2,217%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.310%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.17%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,57%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.67%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.17%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.17%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.17%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,57%
88090MRI bekken.13%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.13%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.13%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.13%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.13%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).13%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.13%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.43%
87070Echografie van de buikorganen.13%
83290MRI thoracale wervelkolom.13%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,9677%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,2373%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,8273%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,1163%
70443Kalium3,6363%
70442Natrium3,6363%
70419Kreatinine3,1663%
70715Trombocyten tellen5,6953%
70116Ureum3,3153%
70703Bezinkingssnelheid4,250%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,0747%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,1543%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,1543%
74896Alkalische fosfatase2,2230%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,2230%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,3827%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,8827%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,3827%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,7123%
70707Protrombinetijd2,8320%
70718Differentiele telling (machinaal)417%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,417%
74802Albumine1,513%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,7513%
70468Melkzuur410%
70307Amylase210%
70717Differentiele telling (hand)2,3310%
70424Alkali reserve6,3310%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,6710%
70119Chloride6,3310%
74801Eiwit110%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.210%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd57%
70421Fosfaat17%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)17%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed57%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)47%
74895Kreatine-fosfokinase1,57%
70212Calcium in faeces.33%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel13%
70108Diaceetzuur13%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym13%
72649Ferritine13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
70110Indican13%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed103%
70469Magnesium43%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu43%
70476Immunoglobuline, elk13%
74151Lipase13%
70737Tromboplastinetijd, partieel13%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)43%
70487Fibrinogeen13%
71739Micro-albumine in urine13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,417%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,817%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,513%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,513%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch16,2513%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,7513%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)27%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch13%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie17%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.12,2343%
193021Logopedie.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten5,2517%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd617%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E24%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat64%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190126IC opnametoeslag groep 1. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.13%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1353%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0883%
39692Preassessment opname.133%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.17%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).167%
39691Preassessment dagopname.17%
;