(bv: 199299040, 990022050, 990316062, 990004036, 079999013, 990035011, 099999029, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299051) met declaratienummer (15D070)

Operatie rond heup en/of bekken bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Operatie rond heup en/of bekken bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 13 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8355%
190011Eerste polikliniekbezoek.136%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.118%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.118%
190055Dagverpleging II.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38540Arthrotomie van de heup.164%
38401Extirpatie os coccygis.118%
38457Arthrodese sacro-iliacaal gewricht.19%
38561Arthrodese van het heupgewricht.19%
38851Blootleggen en doorsnijden van pezen of spieren.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38695Loopgips.19%
38420Klinische behandeling bekkenfractuur.19%
38696Gipsspalk voor voet en onderbeen.19%
38531Conservatieve behandeling fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supra- en transcondylaire fractuur.19%
38624Conservatieve behandeling fractuur van de tibia- en fibulaschacht.19%
38651Conservatieve behandeling bandlaesie van de enkel.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.136%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.118%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.118%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.19%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.19%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.19%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.29%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).19%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.19%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.19%
120031Meerfasen skeletonderzoek.19%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine1,518%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,518%
70116Ureum1,518%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,518%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).218%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.218%
70442Natrium1,518%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling218%
70443Kalium218%
70715Trombocyten tellen29%
70468Melkzuur29%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk19%
70421Fosfaat19%
70718Differentiele telling (machinaal)19%
70469Magnesium19%
70119Chloride19%
74891ALAT, SGPT, Transaminase19%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.19%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed29%
70489ASAT, SGOT, transaminase19%
74895Kreatine-fosfokinase19%
70703Bezinkingssnelheid29%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed29%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.19%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)19%
70707Protrombinetijd19%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase19%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).39%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.164%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.19%
;