(bv: 990011002, 100501011, 990716013, 069599054, 140301003, 990616028, 099999015, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299044) met declaratienummer (15D069)

Operatie aan heup en/of bekken (Met verpleegligdagen) bij Breuk van het dijbeen


Prijs van: Operatie aan heup en/of bekken (Met verpleegligdagen) bij Breuk van het dijbeenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 9 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 9045 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 7 010,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0561%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3452%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0533%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.9,4988%
190205Verpleegdag klasse 3B.9,9510%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1851%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38535Operatieve behandeling van per- en intertrochantaire fractuur van het femur.1,0245%
38533Operatieve behandeling fractuur van het collum van het femur.1,0345%
38534Operatieve behandeling, ongeacht de techniek, fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supra-of transcondylaire fractuur en/of epiphysiolysis distaal.1,0310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,0813%
38530Conservatieve behandeling fractuur van het collum van het femur, respectievelijk een pertrochantere fractuur.1,018%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,385%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,035%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.3,0497%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,0285%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,369%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,624%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,147%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,474%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,033%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.2,323%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,022%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,3794%
70443Kalium2,7188%
70419Kreatinine2,5487%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,987%
70442Natrium2,6887%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,5683%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,7479%
70715Trombocyten tellen2,1776%
70116Ureum2,3775%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9173%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,170%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,267%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2658%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2354%
74896Alkalische fosfatase1,2452%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2750%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2647%
70703Bezinkingssnelheid1,5741%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,539%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,3429%
70718Differentiele telling (machinaal)1,4227%
74802Albumine1,3327%
70307Amylase1,0924%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,8922%
74895Kreatine-fosfokinase1,322%
70119Chloride1,3122%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9721%
70707Protrombinetijd2,9319%
74801Eiwit1,2219%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,0116%
70303Sediment1,2613%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,4612%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,4911%
70421Fosfaat1,4311%
72573Thyrotrofine (TSH)1,089%
70717Differentiele telling (hand)1,449%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,358%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,856%
70424Alkali reserve1,76%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,076%
72570Thyroxine (vrij T4)1,086%
72582Foliumzuur1,055%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,355%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,675%
74899Troponine, cardiale isovorm1,55%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,365%
72649Ferritine1,264%
70469Magnesium1,614%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,334%
70820BNP/NT-proBNP1,333%
70714Eosinofielen tellen1,613%
70468Melkzuur1,753%
71511Vitamine B1, Thiamine1,053%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu2,862%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,952%
74151Lipase1,112%
70437IJzer1,12%
70425Cholesterol, totaal1,122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,5111%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,479%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,989%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,837%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,946%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,964%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,683%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,922%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,8647%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,5422%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,534%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0786%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0379%
39692Preassessment opname.1,0314%
39691Preassessment dagopname.1,023%
;