(bv: 028999032, 120301010, 059899007, 990116020, 070601009, 099899012, 020108170, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299025) met declaratienummer (15D056)

Implanteren van een heupprothese bij Breuk van het dijbeen


Prijs van: Implanteren van een heupprothese bij Breuk van het dijbeenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 29 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.125%
190011Eerste polikliniekbezoek.115%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.115%
190009Klinisch intercollegiaal consult.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,520%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38565Vervanging van de femurkop.170%
38567Vervanging van de femurkop en het acetabulum.120%
38533Operatieve behandeling fractuur van het collum van het femur.15%
38534Operatieve behandeling, ongeacht de techniek, fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supra-of transcondylaire fractuur en/of epiphysiolysis distaal.15%
38535Operatieve behandeling van per- en intertrochantaire fractuur van het femur.15%
38540Arthrotomie van de heup.25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,510%
30561Serie epidurale injecties ,sacraal.15%
38556Onbloedige repositie traumatische heupluxatie.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,3345%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,625%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.15%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.15%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,7560%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,9260%
70443Kalium2,250%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,1145%
70419Kreatinine2,1145%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,7540%
70442Natrium240%
70703Bezinkingssnelheid2,7540%
70116Ureum1,6340%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,2540%
70715Trombocyten tellen1,1730%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,425%
74896Alkalische fosfatase120%
70489ASAT, SGOT, transaminase120%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,2520%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase120%
74891ALAT, SGPT, Transaminase120%
70718Differentiele telling (machinaal)1,520%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)120%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.115%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.115%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,6715%
70468Melkzuur115%
70421Fosfaat115%
70303Sediment110%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed110%
74895Kreatine-fosfokinase110%
74801Eiwit110%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed210%
72649Ferritine110%
70716Reticulocyten tellen1,510%
74802Albumine110%
70717Differentiele telling (hand)110%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,510%
70469Magnesium15%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie65%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel15%
70483Ammoniak15%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd15%
70307Amylase15%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk95%
77436Fibrinopeptide-A15%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)25%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)25%
72582Foliumzuur15%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling15%
70119Chloride15%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.15%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine15%
70707Protrombinetijd15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,510%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch15%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.110%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3415%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190305Totale heup.190%
190344Kop-hals prothese, kort.130%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.130%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname115%
39692Preassessment opname.1,510%
39691Preassessment dagopname.25%
;