(bv: 059899016, 990027146, 020110027, 131999084, 100501024, 150101009, 040401002, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299022) met declaratienummer (15D053)

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Breuk van het dijbeen


Prijs van: Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Breuk van het dijbeenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1513 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 420,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4963%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1539%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0315%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0422%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,1793%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0231%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,5826%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,298%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.1,083%
120034Skeletdensitometrie heupen.13%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,322%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,2728%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,8228%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,0726%
70419Kreatinine1,1426%
70443Kalium1,1425%
70442Natrium1,1325%
70715Trombocyten tellen1,0524%
70116Ureum1,1224%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,3920%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,3919%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,0819%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,2716%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0415%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0313%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0313%
74896Alkalische fosfatase1,0413%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,0312%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,2311%
70703Bezinkingssnelheid1,079%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,058%
70718Differentiele telling (machinaal)1,018%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,317%
70307Amylase1,027%
74802Albumine1,066%
70119Chloride1,035%
74895Kreatine-fosfokinase1,025%
74801Eiwit1,045%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,334%
70707Protrombinetijd1,34%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,143%
70421Fosfaat1,153%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0337%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,024%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,23%
190021Klinische opname12%
;