(bv: 972804003, 079699005, 990216010, 170901054, 998418005, 149999028, 219899015, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299018) met declaratienummer (15D052)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5835 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 5 385,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0657%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6656%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0833%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,7186%
190205Verpleegdag klasse 3B.10,5413%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2419%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38895Verwijderen groot gips.1,637%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,17%
38894Verwijderen klein gips.1,647%
38423Conservatieve behandeling wervelfractuur (lichaam of boog).1,075%
38420Klinische behandeling bekkenfractuur.1,015%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,724%
38484Gipscorset.1,263%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.1,623%
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.1,342%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,4741%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,5241%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,2622%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,2315%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,2315%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,8714%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,9714%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,2911%
87070Echografie van de buikorganen.1,2210%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,3410%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,099%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,078%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.2,228%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,167%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1,17%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.2,366%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,16%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.1,64%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,073%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,072%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,182%
84042CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,5671%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,7665%
70419Kreatinine2,6258%
70443Kalium2,9458%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,6858%
70442Natrium2,9357%
70116Ureum2,4951%
70715Trombocyten tellen2,2648%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,547%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,346%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,5935%
74896Alkalische fosfatase1,5533%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,5532%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,6232%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,1828%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5928%
70703Bezinkingssnelheid1,6726%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,9525%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,7222%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,8721%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,2618%
74802Albumine1,4816%
70718Differentiele telling (machinaal)1,4316%
74895Kreatine-fosfokinase1,5916%
70303Sediment1,3515%
70307Amylase1,3915%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,9814%
70707Protrombinetijd3,4614%
74801Eiwit1,3412%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,7211%
70119Chloride1,7511%
70421Fosfaat2,049%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,227%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,666%
72573Thyrotrofine (TSH)1,066%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,436%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,616%
70717Differentiele telling (hand)1,515%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,045%
72649Ferritine1,344%
70468Melkzuur3,964%
70469Magnesium2,734%
72582Foliumzuur1,054%
74899Troponine, cardiale isovorm1,44%
70424Alkali reserve8,244%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,394%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,414%
72570Thyroxine (vrij T4)1,073%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,973%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,543%
70820BNP/NT-proBNP1,292%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,072%
74151Lipase1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7612%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,4911%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,9911%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,18%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,996%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,034%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,613%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,923%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,093%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,844%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,44%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1383%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,215%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0675%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,153%
;