(bv: 179799044, 990004032, 990027142, 990035013, 069899230, 099499013, 069599028, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299016) met declaratienummer (15D050)

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 26370 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 415,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5177%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1449%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1635%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,017%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,223%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38894Verwijderen klein gips.1,25%
38895Verwijderen groot gips.1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,9819%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,6419%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,6415%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,6413%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1310%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,489%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.1,579%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,227%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,176%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,125%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1,084%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,63%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,498%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,57%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,196%
70419Kreatinine1,165%
70715Trombocyten tellen1,155%
70443Kalium1,195%
70442Natrium1,195%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,175%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,365%
70116Ureum1,154%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,133%
74896Alkalische fosfatase1,073%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,133%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,073%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,143%
70703Bezinkingssnelheid1,193%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,593%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1967%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,2210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,192%
;