(bv: 029099063, 990916054, 020108107, 109799022, 991416008, 020108077, 990089067, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299015) met declaratienummer (15D049)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Breuk van het dijbeen


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Breuk van het dijbeenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 961 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 935,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0162%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0526%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,524%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,4890%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,259%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0838%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38530Conservatieve behandeling fractuur van het collum van het femur, respectievelijk een pertrochantere fractuur.1,0213%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,018%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,24%
38531Conservatieve behandeling fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supra- en transcondylaire fractuur.1,033%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,6580%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0851%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,3514%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.15%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,125%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,024%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,9170%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,7669%
70443Kalium1,4466%
70419Kreatinine1,3966%
70442Natrium1,4365%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3864%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,0458%
70116Ureum1,3357%
70715Trombocyten tellen1,3556%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2751%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,4748%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0746%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,5444%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0738%
74896Alkalische fosfatase1,0737%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0836%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,132%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,2229%
70703Bezinkingssnelheid1,1329%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1120%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1719%
74802Albumine1,1117%
70307Amylase1,0316%
74895Kreatine-fosfokinase1,1614%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,1312%
70707Protrombinetijd1,912%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,4112%
70119Chloride1,1811%
74801Eiwit1,0610%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,38%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,88%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,387%
70303Sediment1,087%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,476%
70421Fosfaat1,156%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,396%
70717Differentiele telling (hand)1,095%
72573Thyrotrofine (TSH)1,054%
74899Troponine, cardiale isovorm1,314%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,344%
70424Alkali reserve1,383%
72582Foliumzuur1,063%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,13%
70820BNP/NT-proBNP1,243%
72649Ferritine1,042%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,482%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,195%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,245%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,454%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)23%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,583%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3,6822%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0580%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0376%
;