(bv: 039899023, 979001144, 192001074, 029299040, 991216014, 069499043, 109799033, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299014) met declaratienummer (15D048)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Breuk van het dijbeen


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Breuk van het dijbeenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2172 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 580,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1761%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1136%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0219%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38530Conservatieve behandeling fractuur van het collum van het femur, respectievelijk een pertrochantere fractuur.1,0125%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,026%
38531Conservatieve behandeling fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supra- en transcondylaire fractuur.1,016%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,085%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,024%
38894Verwijderen klein gips.1,582%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,7775%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0224%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,4713%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0613%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,2213%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,287%
120031Meerfasen skeletonderzoek.1,027%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,045%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,094%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,024%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,083%
89070Echografie onderste extremiteit.1,063%
120030Statisch skeletonderzoek.1,023%
120230SPECT van skelet detail.1,043%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,572%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,182%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,3330%
70419Kreatinine1,1630%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,0929%
70443Kalium1,2428%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,1427%
70442Natrium1,2527%
70715Trombocyten tellen1,126%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,1824%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,1523%
70116Ureum1,1820%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,8418%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,3817%
74896Alkalische fosfatase1,0417%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0416%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0415%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0413%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,0413%
70703Bezinkingssnelheid1,1311%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,1411%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,099%
74802Albumine1,116%
70718Differentiele telling (machinaal)1,056%
70707Protrombinetijd1,196%
70307Amylase1,026%
74895Kreatine-fosfokinase1,125%
74801Eiwit1,055%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,324%
70119Chloride1,214%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd14%
70421Fosfaat1,213%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,263%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,243%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,153%
72573Thyrotrofine (TSH)12%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0448%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,257%
190021Klinische opname14%
;