(bv: 979001188, 110401030, 069499009, 029199215, 131999164, 099699053, 129999079, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299013) met declaratienummer (15D047)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 16597 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 900,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0664%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8753%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0929%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,0289%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,3210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,075%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38894Verwijderen klein gips.1,611%
38895Verwijderen groot gips.1,498%
38220Conservatieve behandeling van antebrachius fractuur, ook monteggia fractuur genoemd.1,216%
38196Circulair gips voor hand, onder- en bovenarm.1,225%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,045%
39102Circulair gips voor hand en onderarm.1,44%
38221Conservatieve behandeling typische radiusfractuur, met dislocatie en repositie.1,14%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,153%
38423Conservatieve behandeling wervelfractuur (lichaam of boog).1,053%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.1,422%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,5229%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,2521%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.2,5116%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,1414%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,113%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,8613%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,0312%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,1311%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.2,3911%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,1411%
87070Echografie van de buikorganen.1,1110%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,9410%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,059%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,049%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1,066%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,053%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,323%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,032%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,6842%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,0340%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4834%
70419Kreatinine1,3532%
70443Kalium1,4532%
70442Natrium1,4432%
70715Trombocyten tellen1,429%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,8829%
70116Ureum1,3127%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,3125%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1922%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2119%
74896Alkalische fosfatase1,1819%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1819%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,217%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,416%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,7515%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3914%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,413%
70703Bezinkingssnelheid1,1312%
70307Amylase1,1411%
74895Kreatine-fosfokinase1,2210%
70718Differentiele telling (machinaal)1,168%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,477%
70303Sediment1,197%
74802Albumine1,166%
70707Protrombinetijd1,736%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,636%
70119Chloride1,356%
74801Eiwit1,125%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,214%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,54%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,274%
70421Fosfaat1,433%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,423%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,033%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,093%
70424Alkali reserve3,033%
70717Differentiele telling (hand)1,152%
70468Melkzuur2,22%
74899Troponine, cardiale isovorm1,352%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,024%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3,0512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1388%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,147%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0181%
39692Preassessment opname.1,022%
;