(bv: 131999215, 990516029, 990089012, 040201006, 010501010, 069499060, 029799022, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299012) met declaratienummer (15D046)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 310674 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 445,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0965%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9763%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0631%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,0316%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,0510%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38894Verwijderen klein gips.1,5924%
38895Verwijderen groot gips.1,4910%
39102Circulair gips voor hand en onderarm.1,199%
38222Conservatieve behandeling typische radiusfractuur, zonder dislocatie of fractuur van het caput radii.1,027%
38651Conservatieve behandeling bandlaesie van de enkel.1,236%
38196Circulair gips voor hand, onder- en bovenarm.1,155%
38320Conservatieve behandeling van fractuur van een grondlid van een vinger met dislocatie.1,025%
39100Gipsspalk voor hand en elleboog.1,054%
38898Aanleggen zinklijmverband.1,344%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,044%
38195Gipsspalk voor hand, onder-en bovenarm.1,054%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.1,33%
38323Conservatieve behandeling van fractuur van een os metacarpale met dislocatie.1,023%
38720Conservatieve behandeling fractuur van een of meerdere ossa metatarsale.1,023%
38221Conservatieve behandeling typische radiusfractuur, met dislocatie en repositie.1,023%
38322Conservatieve behandeling van een of meerdere fracturen van handwortelbeentjes.1,043%
38889Vernieuwing gipsverband.1,413%
38698Loopgips voor onderbeen.1,232%
38696Gipsspalk voor voet en onderbeen.1,072%
38728Conservatieve behandeling fractuur van een of meerdere tenen van een voet.1,022%
38584Gipsspalk voor voet, onder-en bovenbeen.1,312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,8225%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,5116%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,856%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,516%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.1,645%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,483%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,453%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,142%
70419Kreatinine1,122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0786%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,066%
;